Fossile Brensler

Fossile brensler

I denne teksten skal jeg skrive litt om olje, kull og gass. Olje, kull og gass er fossile brensler. De tre er verdens strømproduksjon. Det lages ved å forbrenne olje, kull og gass. Disse energikildene har noe til felles det er at de stammer fra organismer som levde for mange millioner år siden. Derfor er de kalt for fossiler brensler.

Hvordan blir olje og gass til?

Olje dannes helle tiden, men det kan ta mange titalls millioner år. Olje er lagd av planter og dyr som levde i havet. Det som skjer når levende organismene dør vil det vanligvis råtne opp, men noen havområder hvor det er lite tilførsel av oksygen, kan noen av dødt organisk materiale bli bevart i slam og leire. Etter så går de dypere og dypere i havbunnen i slum og leire, etter vart blir det omdannet til leirstein. Leirstein inneholder organisk materiale blir kalt kildebergart. Denne bergarten øker temperaturen med ca. 30 grader per kilometer ned i jorda. Varmen og trykket fører til at det blir olje og gass. For å lage olje og gass kan det ta sin egen tid.

imagesindex

Hvordan blir kull til?

Kull er en energikilde som det er mest av i verden. Kull ble dannet fra planterester og land områder med store skoger for ca. 300 millioner år siden. Når trærne dør blir de sakte begravd ned i jorda. Etter vart ble det dannet tykke lag med torv som ble begravd dypere og dypere og ble sakte dannet til kull. Kull blir mest brukt til å lage elektrisitet.

index

Hva kan vi bruke fossile brensler til?

Vi bruker olje som et drivstoff for eksempel til bil, båt, fly og tog. Vi kan også bruke olje til asfalt. Olje, kull og gass kan vi også bruke til å varme mat eller varme bygninger.

Kilder:

skrevet av Viktorija S.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s