Hydrokarboner

Hydrokarboner

Hvordan setter man navn på en karbonforbindelse bare av å se den strukturelle tegningen av den? Dette skal vi ta en nærmere titt på i dette blogginnlegget om hydrokarboner.

Først, hva er en hydrokarbon? En hydrokarbon er en karbonforbindelse som inneholder både karbon og hydrogen.

Alkan, alken og alkyn, hva er det? Når vi snakker om alkaner, snakker vi om en enkeltbinding i en karbonforbindelse. En alken er da en dobbeltbinding og en alkyn er en trippelbinding. Du må alltid se etter den største bindingen i karbonforbindelsen for å si om det er en alkan, alken eller en alkyn. Hvis det for eksempel er en dobbeltbinding og en trippelbinding i samme karbonforbindelse, vil det være en alkyn.

Hvordan navnsetter man en karbonforbindelse? Først, må du lære deg en tabell. Denne tabellen er en oversikt over hvor mange karboner det er i karbonforbindelsen. Dette har mye med navnsettingen til karbonforbindelsen å gjøre.

1.Met

2.En

3.Prop

4.but

5.pent

6.heks

7.hept

8.okt

9.non

10.dek

Disse er viktige til starten av navnet. Er det for eksempel 4 karbon atomer i karbonforbindelsen, vil navnet på karbonforbindelsen starte med but-. Til neste del av navnet vil du trenge å finne ut om karbonforbindelsen er en alkan, alken eller en alkyn. (Dette tok vi opp på starten). Er det en enkeltbinding, vil navnet slutte på –an. For eksempel: butan. Er det en alkyn, vil det bli en butyn.

En viktig ting å huske er at karbon ( C ) vil bare ha plass til 4 bindinger. Som dere kanskje vet fra før, har karbon 2 elektroner på innerste skall, og fire på utsiden. Den har plass til 8 elektroner til sammen på sitt ytterste skall og har 4 elektroner fra før av. Den vil helst ha alle plassene fylt opp og har da plass til 4 bindinger.

Da har jeg hittil altså snakket om hvordan du navnsetter en karbonforbindelse og hva en karbonforbindelse er. Jeg har også snakket litt om hydrokarbon og karbon.

Vi har nå lært om hvordan vi navnsetter for eksempel C3H8, men hvordan navnsetter vi C3H7OH og hva er OH?

Når vi navnsetter enn binding med OH på slutten, var vi to enkle og viktige huskeregler. 1: aldri tell den siste H`en i bindingen. Om det er 5 H`er utenom OH da skal navnet begynne på pent-, ikke heks-.

2: om det er en OH i bindingen, vil navnet på stoffet alltid slutte på –ol. Eksempel: C3H7OH vil da være propanol.

En binding med ett OH kalles for hydroksyl. Men, hva er OH? OH er alkohol. OH er ett hydrogenatom og ett oksygenatom som er bundet til en hyrokarbon, men nå som OH er med så blir det til en hydroksyl.

Nå har vi lært hvordan vi navnsetter en hydroksyl.

Hvor finner vi forskjellige typer alkohol?

Metanol, bland annet, finner du i tresprit. Metanol kan skapes hvis du brygger ditt eget, vanlige alkohol, men framgangen går for fort. Får du i deg metanol, vil du være heldig om du bare ender opp blind.

Etanol er det du finner i den vanlige ølflaska di eller i vinglasset. Dette er alkohol du drikker til vanlig. Pass på å ikke få for mye i deg, for det vil ikke ende godt det heller.

Link til en forsøksrapport om alkohol:

http://www.daria.no/skole/?tekst=8468

Skrevet av: Viktoria Carlsen 10B

Standard