Newtons lover

Hvem var Newton? Newton var en matematiker og vitenskapsmann som levde fra 1642-1727. Newton er kjent for å ha oppdaget tyngdekraften.

På samme tid som Newton fant ut av tynekraften, var det en annen mann som het Robert hooke som drev med det samme. Det sies at en av dem stjal ideen fra den andre.

Krefter måles i Newton (N)

Newtons 3 lover

første lov er: ett objekt vil fotsette å bevege seg med konstant fart i konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null. Det vil si at hvis ingen vil røre penalet som ligger på pulten, så vil penalet bli liggende ubevegelig på samme plass til noen beverger på det.

newtons andre lov:

F= m*a. summen av kreftene som virker på en gjenstand,tilsvarer genstandens masse (m) og akselerasjon (a).

newtons tredje lov:

newtons tredje lov sier at  når dwet virker en kraft fra ett legeme til ett annet, vil kraften altid være likse stor fra den første til den andre. hvis du for eks: slår en vegg, vil kraften som virker tilbake pp deg være like stor som den du gir ut.

Det var alle reglene, og jeg håper du lærte noe.

Viktoria Carlsen.

 

Standard

Fossile brensler= kull, gass og olje (Viktoria C)

Fossile brensler er vår store energilager. Vi bruker det til å produsere strøm og energi, og det er enkle å få tak i. Overalt har vi forskjellige kraftverk som jobber med å få tak i dette fossile brenselet. Men fossile brensler har også sine negative sider, og det skal vi se nærmere på i dette innlegget.

(her er ett diagram over hvor vi får energien vår fra.)

fossile-brensler.gif

Vi kjenner til tre forskjellige typer fossile brensler. Olje, gass og kull. Disse tre er noe vi kaller for ikke-fornybare ressurser. Ikke-fornybare ressurser vil si at verken olje, gass eller kull vil vare evig. En dag vil vi gå tomme, og hva skal vi gjøre da? Dette er ett av problemene våre. Det andre problemet går innafor “forurensning“. Fossile brensler fører til økende drivhuseffekt, som derfra hjelper til med å øke den globale oppvarmingen. Om vi ikke finner en løsning snart, vil verden til slutt bli til en inntørket rosin.

1323187022206_824

Nok om dramatiske risikoer og problemer etter bruk av fossile brensler. La oss heller snakke litt om olje. Hva er egentlig olje? Oljen stammer oprinnelig fra både planter og dyr som levde i havet. Vanligvis, når en levende organisme dør, blir den til jord. I enkelte tilfeller havnet disse døde organismene på ett havområde der det er lite oksygen. Disse organismene samlet seg opp og ble til slutt dekket med leire og slam. etter hvert som disse organismene ble begravd lenger og lenger ned, ble disse lagene av døde organismer forandret til leirstein. dette blir kalt for en kildebergart. tempraturen øker med 30° C. per kilometer ned i jordskorpen, stadig som trykket også øker. Varmen og trykket fører til at det blir dannet gass og olje i porene mellom de sammenpressende leirkornene og sandkornene.
En slik prosess varer selvfølgelig over millioner av år, som også er ett av problemene med fossile brensler. Vi kan ikke sette oss ned og vente på at de tomme oljelagrene skal bli fyllt opp, for til den tid så vil vi nok selv være en jordklump.

Kull er på en måte det samme, bare at prosessen starter på land, i motsetning til oljen. Store skoger blir fyllt av leire, og derfra vil prosessen vare i millioner av år, der også.
Gass skapes samtidig som olje, men siden gassen er lettere, flyter den opp over oljen og skiller seg fra den. Alt dette tar selvfølgelig veldig lang tid også.

Om 200 år vil vi være tomme for fossile brensler, som betyr at vi må finne nye løsninger. Kanskje det vil være lurt å begynne å bruke fornybare ressurser, sånn som vann, sol og vind? Vi kan ikke sitte og vente i 200 år til vi har gått tomme for fossile brensler, for problemet er stort, og når tiden er inne, vil vi slite helt grusomt. Vi burde ta tiden til hjelp, og finne nye løsninger så fort som mulig.

Link under til bilde av ett kakediagram som viser oss hvor mange prosent av vann, kull, olje, atom og gasskraftverk vi har i bruk idag for å lange energi.

file:///C:/Users/vikkob/Pictures/fig24-1.gif

https://wordpress.com/post/realfaggirls.wordpress.com/71

I linken over har jeg linket inn ett annet blogg-innlegg som handler om hydrogen som energibærer. Dette kan være en løsning for vårt fremtidlige problem, for etter det fossile brenselet, må vi finne en ny energikilde, og dette kan da være svaret. Hydrogen er en energibærer fordi du kan lagre energi i hydrogen som ikke forsvinner. det samme er for olje, gass og kull. fossile brensler har bert med seg energi i flere millioner år som blir sluppet fri når vi brenner det.

Kilder: Trigger og Kunnskapsfilm.no/video/fossile-brensler

Jeg valgte å stole på disse kildene fordi skoleboka lyver ikke og videoen er veldig troverdig og mye av det de sa i filmen visste jeg fra før av.

Standard

Isaac Newtons

Isaac Newtons
Isaac Newtons er en de største matematikere og vitenskapsmenn. Han oppdaget hvordan planete går rundt sola og hvorfor eplet faller mot baken, det kalles tyngdekraft. Han lagde noe som i dag kalles newtons lover. Dette kommer jeg til bake. Han levde far 1642-1727.

Hva er kraft?
En kraft er noe to ting påvirker hverandre. Krefter oppstår mellom ting som er:

1. Direkte kontakt
2. Har elektrisk ladning
3. Er magnetiske
4. Utsettes for tyngdekraft

Krefter kan få ting, til å forandre bevegelse, forandre form eller endre trykk.

Newtons 1 lov.
En ting vil fortsette og bevege seg i samme fart og samme vei så lenge summen av krefter som påvirker tingen er null.
Dette gjeller også ting som er i ro for da er farten er lik null men farten er lik helle tiden.

Newtons 2.lov
Summen av krefter (F som virker på en ting, er lik tingens masse (m) x akselerasjonen (a):
F = m * a
Jo tyngere enn ting mans skal dytte bort over er jo mer krefter må man bruke.
Kraften øker like mye som økningen av massen. Når massen øker må kraften øke lykke mye.

Newtons 3.lov
Når man bruker en kraft på en ting på for eksempel å dytte blir enn like stor kraft virke tilbake på tingen.

Eks: Når du står på kjøter og skal dytte en annen som står på kjøter vil man skli bakover. Dette er mot kraften.
Forklaring på sammen heng mellom newtons 2.lov og formelen der g = M * g

Viktorija S.

Standard

Hydroksylgrupper

Hydroksylgrupper
En hydroksylgruppe består av et oksygen og et hydrogen forbundet til et hydrokarbon. (Alkan, Alken og Alkyn)

Alkaner: består av hydrogen og karbon med kun enkelbindinger mellom karbonene.
Alkener: består av hydrogen og karbon med minst en dobbeltbinding mellom karbonene.
Alkaner: består av hydrogen og karbon med minst en trippelbinding mellom karbonene.

Metanol:
Hvis et av hydrogenatomene i metan erstattes av en OH-gruppe, får vi en alkohol med navn metanol. Metanol kalles også for tresprit og er en giftig væske.
Metanol er en svært skadelig for synsnerver og kan gjøre deg blind slev i små mengder. En av flere grunner til at man skal unngå å drikke hjemmebrent sprit, er at den kan inneholde små mengder metanol. Større mengder metanol er dødelig.

Etanol:
Etanol er som tidligere nevnt det vi omtaler som «alkohol» i dagligtalen. Vi finner etanol i øl, vin og sprit, og det er etanolen som gir den berusende effekten av disse drikkene.

Men etanol er langt mer enn et rusmiddel. På sykehuset, laboratorier og i matindustrien brukes etanol til å desinfisere. Til å drepe bakterier og mikroorganismer. Etanol kan også brukes som konserveringsmiddel og løsemiddel, og som drivstoff i bilmotorer.

Viktorija S.

Standard