Hydrogen som energibærer

Hydrogen som energibærer? Er dette mulig? Kan dette være ett fremtidig drivstoff for biler og annet? Hvordan skapes det egentlig? Hvordan funker det? I denne teksten skal vi se litt nærmere på disse spørsmålene.

 

I fremtiden, vil vi kunne kjøre både tog og lastebiler som er drevet med hydrogengass.  Det finnes allerede to hydrogenstasjoner i Bergen, der du kan fylle på hydrogenbilen din. Kan dette bety en bedre framtid?

 

Det beste med hydrogengass, er at den ikke forurenser. Istedenfor at bilen skal spytte ut eksos og skitt ut av røret bak, så kommer det ut vann.

 

I motsetning til strøm, kan hydrogen lagres. Hydrogen kan ikke finnes eller hentes rett ut fra jorda, derfor er hydrogen en energibærer, ikke en energikilde.

 

Hydrogen som energibærer

 

I dag brukes hydrogen i en rekke formål i industrien. Hydrogen brukes til å produsere for eksempel margarin og metall. I dag er hydrogen gass blitt mye dyrere og grunnen til dette er at utvinnings-prosessen krever mye energi. Hydrogen blir for det meste fremstilt fra fossile kilder. Selv om hydrogen er dyrt vil ikke produksjon av hydrogen koste mer enn produksjon en vanlig bensin eller diesel, slik prisene er i dag.

 

Hva betyr det at hydrogen er en energibærer?

 

Hydrogengass må framstilles for at vi skal kunne bruke den. Gassen finnes ikke naturlige i store mengder på jorda. Derfor kaller vi ikke hydrogen for energikilde men energibærer. Hydrogen kan også framstilles på flere forskjellige måter som solceller, biomasse, rennende vann og fossilt brensel. I de neste tiårene vil hydrogen spille en veldig stor rolle i bærekraftige energisystemer. Hydrogen er energibæreren som flytter energien fra disse kildene til et hydrogendrevet energiverk, en hydrogendrevet motor eller en brenselcelle. Vi har en energioverføring når energien flyttes fra et sted til et annet.

 

I energisamfunnet i dag har hydrogen ingen plass som en kommersiell energibærer. De fossile energikilde/energibærer og elektrisitet står for det meste av energitransport.

Viktorija, Karina og Viktoria

Standard